Σύγχρονη Αποκατάσταση στην Οστεοπόρωση

 

Παρασκευή 23/11/2018

12.30-14.00 – Αίθουσα 2

Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γ. Τροβάς
1) Παθοφυσιολογία οστεοπόρωσης  Κασκάνη Ευαγγελία
2) Φαρμακευτικά πρωτόκολλα οστεοπόρωσης και Frax  Χ. Κοσμίδης
Σχολιασμός θεμάτων Αποκατάστασης πάνω στις παρουσιάσεις : I. Διονυσιώτης

Σύγχρονη Αποκατάσταση στην Οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση ορίζεται ως μια σκελετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική αντοχή προδιαθέτοντας ένα άτομο σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.
Η διαγνωστική αξιολόγηση της οστεοπόρωσης ξεκινά με εξειδικευμένο ιατρικό ιστορικό και ευρήματα. Εκτιμάται αρχικά το οξύ άλγος της οσφύος και οι λειτουργικές επιπλοκές. Αξιολογείται η γενική υγεία του ατόμου. Ο ιατρός λαμβάνει ιστορικό σχετικά με τις πτώσεις και τα κατάγματα, παθήσεις ή φάρμακα που επιδρούν στον σκελετό και αξιολογεί τον κίνδυνο του κατάγματος.
Στη διάγνωση της οστεοπόρωσης απαραίτητη είναι η πραγματοποίηση μετρήσεων με DXA σε όλη την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στο ολικό ισχίο. Κρίνεται σκόπιμη η χρησιμοποίηση της χαμηλότερης τιμής για την αξιολόγηση του καταγματικού κινδύνου. Οι μετρήσεις των ειδικών βιοχημικών δεικτών οστικής κατασκευής και απορρόφησης (ασβεστίου, φωσφόρου, κρεατινίνης, αλκαλικής φωσφατάσης κ.α.) που πραγματοποιούνται στο αίμα και στα ούρα (κυρίως 24ώρου) παρέχουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τον οστικό μεταβολισμό. Απαραίτητες θεωρούνται οι πλάγιες και προσθοπίσθιες ακτινογραφίες της θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας για έλεγχο ύπαρξης πιθανών καταγμάτων.
Η κλινική αξιολόγηση περιλαμβάνει ανθρωπομετρικές μετρήσεις ύψους και βάρους, κλινικά ευρήματα που να υποκρύπτουν δευτεροπαθή οστεοπόρωση ή κακοήθεια και ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση των απλών δοκιμασιών “time-up-and-go” και  “chair rising.  Στην αξιολόγηση των μη φαρμακολογικών μέτρων για την πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων βασική είναι η εκτίμηση του συντονισμού, της μυϊκής ισχύος, των διαιτητικών συνηθειών και του τρόπου ζωής (δείκτης μάζας σώματος>20, λήψη επαρκούς ποσότητας ασβεστίου 1200-1500mg την ημέρα, έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να συντεθεί ικανοποιητική ποσότητα βιταμίνης D, ενθάρρυνση της διακοπής του καπνίσματος και της μείωσης της κατανάλωσης καφέ).
Πρόσφατα εισήχθη από τον WHO το εργαλείο αξιολόγησης FRAX που εκτιμά την πιθανότητα κατάγματος με 10ετή προοπτική χρησιμοποιώντας παράγοντες όπως τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, την οστική πυκνότητα και τους κλασικούς κλινικούς παράγοντες κινδύνου.
Πρέπει να εξετάζεται η φυσική, λειτουργική, ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση του ασθενούς πριν την έναρξη της θεραπευτικής προσέγγισης καθώς και πιθανή συνοσηρότητα άλλων παθήσεων. Στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, η σύγχρονη αποκατάσταση θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς τα άτομα να αυξήσουν τη μυϊκή και οστική δύναμη. Οι ασκήσεις αντίστασης είναι ευεργετικές για τους μυς και την αντοχή των οστών, ενώ οι ασκήσεις μεταφοράς βάρους (φόρτισης) βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της οστικής μάζας. Τα κατάγματα είναι η πιο σοβαρή επιπλοκή της οστεοπόρωσης, αλλά μπορεί να προληφθούν σε μεγάλο βαθμό.
Η φαρμακολογική θεραπεία θα πρέπει να προστεθεί για εκείνους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κατάγματος, και φυσικά όλες οι θεραπευτικές παρεμβάσεις οφείλουν να συμπληρώνονται από βιταμίνη D / ασβέστιο.

Κόστος Συμμετοχής : 15€                                                                                             Συμμετέχοντες: 30