Αρχές Μακροχρόνιας Αντιμετώπισης Ατόμων με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού

 

Παρασκευή 23/11/2018

09.00-10.30

 

Συνεδρίαση HeSCoS-ISCoS Ι: «Αρχές μακροχρόνιας αντιμετώπισης ατόμων με βλάβη νωτιαίου μυελού»

Συντονίστρια-Επιστημονικά Υπεύθυνη: X. – A.Ραπίδη

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το τμήμα Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού, σας προσκαλεί, προσκαλεί όλα τα μέλη της ομάδας αποκατάστασης, σε ένα κλινικό φροντιστήριο μεγάλης σημασίας για την διατήρηση της ποιότητας ζωής της σχετιζόμενης με την υγεία των ατόμων με βλάβη νωτιαίου μυελού.

Οι ασθενείς με βλάβη του νωτιαίου μυελού έχουν αισθητικά, κινητικά ελλείμματα, αλλά και διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία σε πολλά όργανα και μεταβολικές οδούς. Οι δευτερογενείς μακροπρόθεσμες επιπλοκές οδηγούν σε μεταβαλλόμενα βιο-ψυχο-κοινωνικά προβλήματα που απαιτούν τακτική και εφόρου ζωής μακροχρόνια παρακολούθηση και αντιμετώπιση σε εξειδικευμένα ιατρεία με τη βοήθεια της διεπιστημονικής ομάδας αποκατάστασης, προκειμένου να μειωθούν οι επιπλοκές και οι επανεισαγωγές στο νοσοκομείο.

Κοινές δευτερογενείς μακροπρόθεσμες επιπλοκές μετά από κάκωση νωτιαίου μυελού, συμπεριλαμβάνουν: έλκη πίεσης, αναπνευστικές επιπλοκές, καρδιαγγειακές επιπλοκές, επιπλοκές του ουροποιητικού και του εντέρου, επιπλοκές συνεπεία της σπαστικότητας, σύνδρομα πόνου, οστεοπόρωση κάτω από το επίπεδο της βλάβης και κατάγματα χαμηλής βίας, διαταραχές από την ψυχική σφαίρα.

Ένας αριθμός μακροχρόνιων μελετών παρακολούθησης έχει τεκμηριώσει την τάση των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού να γερνούν ταχύτερα από τον γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, τα άτομα με παραπληγία ή τετραπληγία σε πολύ νεότερη ηλικία, αναπτύσσουν χαρακτηριστικά και ιατρικά προβλήματα που συνήθως συνδέονται με τη διαδικασία γήρανσης. Η αντιμετώπιση των ατόμων που μεγαλώνουν και γηράσκουν με κάκωση νωτιαίου μυελού απαιτεί κατευθυντήριες οδηγίες βασισμένες σε τεκμηριωμένα στοιχεία για τις στρατηγικές παρακολούθησης και πρόληψης.

Οι περιοδικές και συνεχιζόμενες υπηρεσίες αποκατάστασης οι οποίες παρέχονται με συντονισμένο και διεπιστημονικό τρόπο από την ομάδα αποκατάστασης, είναι το κλειδί για τη επιτυχημένη πρόληψη ή διαχείριση των δευτερογενών επιπλοκών μετά από βλάβη του νωτιαίου μυελού.

Σε αυτό το κλινικό φροντιστήριο θα αναφερθούν γενικές κατευθυντήριες οδηγίες και θα αναπτυχθούν ιδιαίτερα οι καρδιαγγειακές διαταραχές, οι διαταραχές του μεταβολισμού των οστών και τα έλκη πίεσης.

Στο τέλος της παρακολούθησης του κλινικού φροντιστηρίου θα γνωρίζετε τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες για την διατήρηση καλής υγείας κατά την γήρανση ατόμων με βλάβη του νωτιαίου μυελού και θα  είστε σε θέση να αναγνωρίσετε τις συνηθέστερες μακροχρόνιες επιπλοκές μετά βλάβη του νωτιαίου μυελού και να εντάξετε στην κλινική σας πράξη την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους.

 

  • Η ανάγκη τακτικής και μακροχρόνιας παρακολούθησης. Συνέχιση του προγράμματος Αποκατάστασης στην χρόνια φάση.

Α.Τζάνος

  • Διαταραχές μεταβολισμού των οστών σε άτομα με βλάβη νωτιαίου μυελού. Προβληματισμοί σχετικά με ορισμούς, ορολογία, υποκείμενη παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση.

Ι.Διονυσιώτης

  • Προβληματισμοί σχετικά με το ενδεδειγμένο πρωτόκολλο παρακολούθησης των διαταραχών του καρδιαγγειακού συστήματος.

Α.Κυριακίδης

  • Αντιμετώπιση χρόνιων ελκών πίεσης, αναφορά σε τεκμηριωμένες ιατρικές γνώσεις.

Α.Σταυριανού

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με δια δραστικό τρόπο ερωτήσεων και απαντήσεων και θα λάβουν ειδικό πιστοποιητικό παρακολούθησης από την HeSCoS of HeSPRM-ISCoS.

Κόστος Συμμετοχής:15€