Ευπάθεια Γηριατρικού Ασθενή

 

Παρασκευή 23/11/2018

15.00-16.30

 

Συντονίστρια-Επιστημονικά Υπεύθυνη:Ε.Αντωνιάδου

  • Γνωρίζοντας την Ευπάθεια
  • Διαχείριση της Ευπάθειας
  • Σύστημα Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας & Ευπάθεια
  • Πραγματικότητα-Προοπτικές

 

Ορισμός της Ευπάθειας,στάδια μετάβασης,«Εργαλεία Ανίχνευσης & Διάγνωσης»
Ι.Ελ.Διονυσιώτης

Ευπάθεια και πολυνοσηρότητα
Κ.Στολάκης

Ευπάθεια,διαταραχές συναισθήματος και άνοια
Κ.Βολίκας

Πρόληψη, κλινική διαχείριση, πολυφαρμακία
Ε.Αντωνιάδου

Διατροφή και Άσκηση «SPRINTT,a project on physical frailty»
R.Bernabei

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ευπάθειας-Η ρομποτική και οι οικιακοί αυτοματισμοί στην υπηρεσία των ευπαθών ηλικιωμένων.Το πρόγραμμα Radio.
Στ.Κωνσταντόπουλος 

Ολιστικά συστήματα φροντίδας,είναι εφικτά και αποτελεσματικά για την Ευπάθεια
Μ.Μέντης

 

Ευπάθεια Γηριατρικού Ασθενή

Η αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη υπό το βάρος  της αναπηρίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.  Η γηριατρική ευπάθεια, αποτελεί το συχνότερο αίτιο αναπηρίας που συνδέεται με την τρίτη ηλικία. Το σύνδρομο αυτό που όλοι συναντούμε είτε εργαζόμαστε σε νοσοκομειακό περιβάλλον, είτε στο ιδιωτικό μας ιατρείο χαρακτηρίζεται από την σταδιακή απώλεια της λειτουργικότητας στον ηλικιωμένο μέχρι την πλήρη εξάρτηση του από τρίτους. Το σημαντικό είναι πως σήμερα έχουμε στα χέρια μας αρκετά επιστημονικά δεδομένα ώστε να μπορούμε να δράσουμε σε όλα τα επίπεδα από την πρόληψη ως την κοινωνική επανένταξη.

Το κλινικό αυτό φροντιστήριο  έχει σαν στόχο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην:

  1. Αναγνώριση , ανίχνευση και διάγνωση της ευπάθειας
  2. Πρόληψη της ευπάθειας αυτής καθεαυτής αλλά και της μετάβασης της από το ένα στάδιο στο άλλο
  3. Διαχείριση σε κλινικό επίπεδο με τα νεότερα δεδομένα, στη διατροφή, την άσκηση, την πολυφαρμακεία, αλλά και τις τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
  4. Συσχέτιση με την πολυνοσηρότητα και τις ψυχολογικές αλλά και γνωσιακές της επιπτώσεις
  5. Παρούσα πραγματικότητα του νοσοκομειακού αλλά και κοινωνικού δικτύου που καλείται να την υποδεχτεί

 

Κόστος Συμμετοχής : 15€